Jeżeli jesteś właścicielem, dyrektorem lub managerem hotelu, doskonale wiesz jak ważny jest balans między planowaniem a implementacją. Narzędzia, które oferujemy nie tylko będą pomagały w podejmowaniu bardziej precyzyjnych i trafnych decyzji, ale przede wszystkim umożliwiając skuteczną analitykę, staną się kluczem, by poprzez kontrolę, działać i wdrażać pomysły szybciej i skuteczniej.


Raporty i analizy online dostępne w dowolnym czasie i jakimkolwiek miejscu.


Nowoczesność narzędzi HotelSystems daje nieograniczone możliwości analityczne, bez względu na to gdzie w danej chwili jesteś. Nieistotne czy pracujesz na służbowym komputerze, tablecie czy smartfonie. Jedyne czego potrzebujesz to dostęp do internetu. System online umożliwi sprawdzenie aktualnego stanu sprzedaży pokoi i usług świadczonych przez Twój hotel. Dodatkowo moduł cost&revenue zobrazuje w formie przystępnych wykresów koszty i przychody całego obiektu lub wybranych działów wraz ze wskaźnikami analitycznymi dla każdego, zdefiniowanego przez Ciebie okresu.
 

Analiza Sprzedaży

Pokoje, Pakiety, Vouchery

Analiza Dystrybucji

Strona www, Portale

Cost Manager

Analityka Kosztów

Revenue Manager

Analityka Przychodów

Proszę o Kontakt

Jesteś Właścicielem, Dyrektorem lub Managerem działu w hotelu ? Potrzebujesz systemu, który dzięki danym analitycznym będzie wspomagał podejmowanie trafniejszych decyzji ?

Pełna oferta

Otrzymasz pełną indywidualną ofertę wraz z wyceną

Wypróbuj działanie

Bezpłatny okres testowy

Szybkie uruchomienie

Już w 48h możemy uruchomić pełny system rezerwacji na Państwa stronie

Bezpłatne szkolenie

W zakresie obsługi systemu

Dyrektor hotelu

czytaj więcej

Dział marketingu

czytaj więcej

Recepcja

czytaj więcej