Połączenie z systemami PMS

Integracja PMS Hotel
z systemem rezerwacji online

Dobry system rezerwacji online, powinien komunikować się z systemem recepcyjnym i automatycznie przekazywać informacje o dokonanych rezerwacjach. Pełna integracja systemu rezerwacji online z systemem PMS uwalnia ten potencjał i znacznie ułatwia pracę działu rezerwacji.
Połącz swój program recepcyjny z systemem rezerwacji HotelSystems. Wykorzystaj pełen potencjał rezerwacji online, utrzymując zawsze maksymalną dostępność i automatyzując proces rezerwacji. Bez konieczności ręcznego wprowadzania danych i ich aktualizacji.

Połączenie systemów

System rezerwacji online HotelSystems może być połączony z hotelowymi systemami PMS, dzięki czemu rezerwacje dokonywane przez Gościa na stronie internetowej mogą automatycznie wpływać do systemu operacyjnego hotelu. Jednocześnie dwukierunkowe działanie zapewnia eksport danych o sprzedanych bezpośrednio w hotelu pokoi do systemu rezerwacji online - blokując sprzedane w ten sposób pokoje.
Aktualnie oferujemy możliwość połączenia i synchronizacji z systemami: Chart, Rehot, KW Hotel, SOHO, Premium Hotel.

Jak to działa?

Integracja systemów powoduje przekazanie do HotelSystems pełnej informacji o dostępności pokoi. Oznacza to, że wszystkie pokoje realnie dostępne w hotelu, mogą być dostępne do rezerwacji na stronie internetowej. Wyklucza to konieczność kontrolowania dostępności i blokowania sprzedaży online w chwili, gdy wszystkie pokoje są już sprzedane. Dokonanie rezerwacji online, powoduje zablokowanie pokoju o odpowiednim standardzie. Z punktu widzenia recepcji, rezerwacja jest zupełnie bezobsługowa. Wszystkie niezbędne informacje o rezerwacji są przekazywane do systemu recepcyjnego, a dostępność pokoi aktualizuje się samoczynnie.

Automatyzacja

Skuteczność sprzedaży online zależy od możliwości połączenia wielu systemów w jeden. Przesyłając do HotelSystems pełną informację o dostępności pokoi, przekazujesz również informacje o realnym obłożeniu. Pozwala to między innymi na automatyzację zarządzania cenami przy pomocy modułu Price Managera. Możesz również przekazać informacje o dostępności pokoi do dowolnych kanałów sprzedaży przy pomocy modułu Channel Managera.

Zalety połączenia systemów

Automatyka Aktualizacja dostępności między systemem rezerwacji a programem recepcyjnym.

Bezpieczeństwo Brak czynnika ludzkiego dzięki czemu eliminujemy możliwość błędu.

Self-service Pełna bezobsługowość każdej rezerwacji online - o każdej porze dnia.

Czas Oszczędność czasu działu rezerwacji, który nie musi przenosić rezerwacji ręcznie.

Efektywność Wykorzystanie pełnego potencjału strony www przy rezerwacjach online.

Rozwój Bezpośrednie połączenie daje dostęp do dodatkowych możliwości.

Formularz kontaktowy

*
*
HOTELOWY SYSTEM SPRZEDAŻY ONLINE